დამავიწყდა კორპორატიული სამომხმარებლო ნომერი


თუ ვერ იხსენებთ თქვენ კორპორატიულ ნომერს დაუკავშირდით მომსახურე ფილიალს ფილიალს ან გაგზავნეთ შეტყობინება ელ-ფოსტაზე info@isbank.ge